Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


Materiały wypełnieniowe


Kompozyty światłoutwardzalne

FILTEK ULTIMATE

3M

Uniwersalny, nanofilowy, światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełnień

Jest utwardzanym światłem widzialnym kompozytowym materiałem przeznaczonym do wypełnień ubytków w zębach odcinka przedniego i bocznego. Wszystkie odcienie są nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich. Do trwałego połączenia wypełnienia z tkankami zęba stosowany jest materiał łączący 3M ESPE. Materiał do wypełnień jest dostępny w szerokiej gamie odcieni zębinowych, body, szkliwnych oraz odcieni przezroczystych. Materiał jest dostarczany w tradycyjnych strzykawkach.

Wskazania:
Bezpośrednie wypełnienia w odcinku przednim i bocznym (klasy I, II, III, IV i V).
Technika kanapkowa w połączeniu ze szkło-jonomerem.
Odbudowa guzków.
Odbudowa zrębu korony.
Szynowanie.
Pośrednie uzupełnienia w odcinku przednim i bocznym łącznie z wkładami, nakładami i licówkami.

Produkowane odcienie w strzykawkach po 4 g: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3.5B, A3B, A3D, A3E, A4B, A4D, A6B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, B3D, B5B, C1B, C2B, C3B, C4D, D2B, D2E, D3B.

error: