Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


Endodoncja


Materiały i preparaty

ALKOHOL IZOPROPYLOWY

Cerkamed

Alkohol Izopropylowy jest łagodnym rozpuszczalnikiem organicznym, może być stosowany jako płyn antyseptyczny oraz do czyszczenia powierzchni, posiada właściwości odtłuszczające i dezynfekcyjne.

Opakowanie:

  • butelka 200 g + adapter

Właściwości:

Zagrożenie:
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Działa drażniąco na oczy.
Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Zapobieganie:
Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia – Palenie wzbronione!
Unikać wdychania dymu/gazu/rozpylonej cieczy
Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu..

Przechowywanie:
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

error: