Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chirurgia


Biomateriały

GEISTLICH BIO-GIDE 13x25mm

Geistlich Bio Gide® – resorbowalna, dwuwarstwowa błona zaporowa.

Składa się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych. Wspomaga gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej, stanowi barierę przed wzrostem tkanek miękkich do regenerowanego obszaru. W połączeniu z minerałem kostnym Geistlich Bio-Oss® stanowi najlepiej na świecie udokumentowany System do Naturalnej, Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek.

Naturalne produkty Geistlich Bio-Gide® w sposób bardzo skuteczny wspierają procesy własne organizmu przebiegające podczas odbudowy kości. Błona Geistlich Bio-Gide® umieszczana jest na powierzchni gojącej się kości i służy jako bariera ochronna, zapobiegająca wrastaniu szybko rosnących tkanek miękkich w przestrzeń, która powinna zostać zajęta wolno narastającą tkanką kostną. Naturalna budowa białkowa Geistlich Bio-Gide® przyspiesza procesy gojenia ran oraz, dzięki swoistemu działaniu jako bariera ochronna, umożliwia optymalną regenerację kości. Ponadto, Geistlich Bio-Gide® wspomaga właściwe gojenie rany.

Podczas gojenia Geistlich Bio-Gide® integruje się z tkankami, a następnie, w trakcie procesów metabolicznych zachodzących w ludzkim ciele, ulega stopniowemu rozkładowi. Dzieje się tak, gdyż Geistlich Bio-Gide® jest błoną wytwarzaną z kolagenu wieprzowego. A w ciele ludzkim białko kolagenowe jest głównym składnikiem skóry oraz tkanki łącznej.

Zalety:

  • dwuwarstwowa struktura – warstwa zbita chroni kość przed wrastaniem błony śluzowej, warstwa porowata umożliwia integrację tkanki kostnej,
  • zapewnienie wyższego odsetka przetrwania implantów – pokrycie błoną Bio-Gide okna dostępu bocznego w zabiegu podnoszenia dna zatoki może znacznie zwiększyć objętość i gęstość tworzącej się żywej kości a przez to zapewnić wyższy odsetek przetrwania implantów,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii.

Zastosowanie:

  • implantologia
  • periodontologia
  • chirurgia stomatologiczna
error: